4

Holy Spirit College in samenwerking met Jarno van Dijk

I N F O

De Here Jezus zei tegen zijn discipelen (Johannes 1:4-8): zonder Mij kunnen jullie niets doen, wacht in Jeruzalem op de doop in de Heilige Geest en je zal kracht ontvangen om mijn getuige te zijn.

God geeft zijn kinderen Zijn persoonlijke aanwezigheid door de heilige Geest en daarmee ook cadeaus/genadegaven om jou persoonlijk en anderen mee te zegenen. Het is belangrijk dat je deze fundamentele geloofsprincipes begrijpt en vandaar uit gaat leven.

H O L Y  S P I R I T  C O L L E G E

Vanuit apostolisch perspectief omschreef Paulus zichzelf als een architect in 1 Korinthiërs 3:10. Door het onderwijs en het overdragen van Gods kracht bouwde hij vele lokale en regionale kerken in zijn tijd die in hun omgeving meebouwden aan het Koninkrijk van God. Ons verlangen met Holy Spirit College (HSC) is om hetzelfde te doen, door apostolisch onderwijs te geven, wat zich richt op opwekking en reformatie binnen de Noordkop. Dit verlangen komt voort uit Romeinen 1:11 ‘Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden.’

We geloven dat opwekking en herstel nodig zijn om onze omgeving te beïnvloeden op de manier zoals de Here Jezus dat voor ogen heeft, maar dat er eerst een verandering van denken nodig is om een opwekking te cultiveren. De verandering van een cultuur binnen een gemeente is daarbij cruciaal.

Wat kan je verwachten

De school zal opgebouwd worden uit sterk Bijbels onderwijs en daarbij zullen mensen praktisch uitgedaagd worden, activatie. Denk bijvoorbeeld aan het verstaan van Gods stem door profetie en woorden van kennis of het opleggen van handen en gebed voor de zieken. Dit zal goed begeleid worden d.m.v. instructies en feedback.

Ook zal er een moment van impartatie/ overdracht zijn. Dit houdt in dat er voor iedereen gebeden zal worden voor een aanraking van God en het vrijzetten van Gods kracht in hun leven.

H E T   P R O G R A M M A

13 september : Genade en Wet

20 september : Identiteit als zonen en dochters

27 september : Cultuur van het Koninkrijk

4 oktober : Wandelen in de kracht van de Heilige Geest

11 oktober : Gaven van de Helige Geest en Genezing

18 oktober : Cultuur van Opwekking

We doen dit graag voor jou!

 Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Je bent van harte welkom!

Wilt u ook deelnemen? Meld u dan aan via het contactformulier onderaan de pagina. Ook voor meer informatie kunt u via onderstaand formulier contact met ons opnemen.

W A A R  E N  D O O R  W I E?

HSC wordt gehouden in De Ark Base (2e Industriestaat 17 in Noord Scharwoude). De avonden starten om 19.30 en zijn rond 21.30 afgelopen.  De cursus is een mooi initiatief van Jarno om plaatselijke gemeentes te versterken. Om die reden heeft De Ark Langedijk ervoor gekozen om in 2018 de cursus in huis te halen en samen te werken.

D A T A

De cursus start donderdagavond 13 september.

 

Jarno en Liesbeth

Jari is opgegroeid in de Nederlands Hervormde Kerk en later in de evangelische-pinksterwereld tot levend geloof gekomen. Jarno is gelukkig getrouwd met Liesbeth. Samen hebben zij twee prachtige zonen, Jeftha en Micha, en wonen we in Genemuiden.

Ferdy&Anna_Fotografie_PosterFormaat_068 kopie

In 2007 zijn zij samen werkzaam geweest op Curaçao. Daar dienden wij bij o.a. de Healing Rooms die gestart werden op het eiland en in de Bon Futuro gevangenis. Daar trainden ze gevangenen om zieken te genezen in de naam van Jezus. Geweldige wonderen en tekenen hebben ze daar gezien! In Nederland zijn ze al jaren actief met het bedienen in kerken en conferenties, zowel in de reformatorische als de charismatische kringen. Ook hebben ze altijd hun eigen meetings georganiseerd. Plaatsen waar ze het Evangelie predikten en waar de Heilige Geest dit bevestigde door tekenen en wonderen.

Jarno: ”Onze bediening opereert sterk in de profetische gaven en genezing. Na ruim vier jaren voorgangers te zijn geweest, hebben we onze taken als voorgangers neergelegd en in december 2017 zijn we ons volledig gaan richten op onze reizende bediening”.
Jarno: “Vanuit onze apostolische roeping brandt ons hart voor de Kerk van Jezus Christus, om haar toe te rusten, op te bouwen en versterken in haar bestemming en te helpen vervullen waar zij voor geroepen is. Onze boodschap gaat over het hart van de Vader, het volbrachte werk van Jezus en het Koninkrijk van God dat doorbreekt op aarde door de kracht van de Heilige Geest”.

Afgelopen jaar heeft Jarno zijn eerste boek voltooid cultuurshock.

Over het boek:

Ieder mens heeft een manier van denken, een filosofie. Vanuit die filosofie creëer je een cultuur om je heen hier op aarde. Als Jezus zegt: ‘Laat Uw Koninkrijk komen’, dan is Zijn gebed ondermeer dat onze aardse cultuur plaats moet maken voor die van dat Koninkrijk. Door je denken en leven te vernieuwen krijgt de door God bedoelde hemelse cultuur vorm op
aarde. Een cultuur die doordrenkt is met liefde, kracht, vrede en overwinning. Allemaal voortkomend uit het volbrachte werk van Jezus.

Dit boek neemt je mee op reis door de verschillende aspecten van die cultuur. Het reikt je handvatten aan om die cultuur steeds meer zichtbaar te zien worden in je leven. Wie je ook bent, wat je ook doet of waar je ook woont, jij bent een drager van die hemelse cultuur!

 

productimages-solideboeken-170485_280x231

 

Contact formulier